086-657-6281 , 02-257-6281 washington2_go@hotmail.com

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถาบันสมิธโซเนียน

“สถาบันสมิธโซเนียน” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2389 โดยจัดตั้งขึ้นหลังจากที่ “เจมส์ สมิธสัน” นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษได้ทำพินัยกรรมบริจาคเงินทุนมากถึงจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมความรู้ให้กับมนุษยชาติทางรัฐบาลจึงนำไปจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมในหลายสาขา พร้อมกับนำนามสกุลของเจมส์มาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่า “สมิธโซเนียน” อีกด้วย ซึ่งตัวอาคารถูกสร้างเสร็จในปี 2398 และเปิดให้บริการกับประชาชนจากนั้นเป็นต้นมา

Smithsonian-pic

ปัจจุบันสถาบันสมิธโซเนียนมีพิพิธภัณฑ์อยู่ถึง 19 แห่ง ศูนย์วิจัย 8 แห่ง โครงการศึกษาอีก 12 โครงการ และสวนสัตว์ พร้อมรวบรวมวัตถุสิ่งของไว้กว่า 142 ล้านชิ้น นอกจากนั้นในสถาบันยังประกอบไปด้วยผู้ปฎิบัติงานเกือบ 6,000 คน ยังไม่นับรวมนักวิทยาศาสตร์อีกกว่า 500 คน โดยยังอุดมไปด้วยนักวิชาการระดับปริญญาเอกสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร์หลายร้อยคน ในแต่ละปีสถาบันแห่งนี้จะจัดนิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนสลับกันไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศถึงปีละ 200 นิทรรศการ และมีผู้เข้าชมประมาณ 24-28 ล้านคน

การบริหารสถาบันสมิธโซเนียนจะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นทั้งตัวแทนภาครัฐและประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ จึงทำให้สถาบันปลอดอิทธิพลทางการเมืองและมีอิสระทางงานด้านความคิดวิชาการอย่างเสรี